Ce este Autorizarea directă

  • Autorizarea directa este aceea în care procedura nu impune corectarea sau detalierea Regulamentului de Urbanism, adică realizarea unui PUZ sau PUD ((Plan Urbanistic Zonal sau Plan Urbanistic de Detaliu).

PUD sau PUZ, documentații de urbanism

Autorizarea directă, PUD sau PUZ

Într-un PUZ sunt stabilite UTR-uri (unități teritoriale de referință), similare celor care apar în PUG. Atât PUZ-urile, cât și PUD-urile includ și regulamente de urbanism care modifică, respectiv detaliază Regulamentul Local de Urbanism stabilit prin PUG. În București, fiecare sector are și propriul său PUZ coordonator, după cum există și o mulțime de alte PUZ-uri pentru investițiile importante.

Cazurile in care pentru un teren sunt solicitate PUD sau PUZ sunt fie terenurile incluse în acele UTR (unități teritoriale de referință) din Regulamentul Local de Urbanism (RLU), pentru care, din diferite motive, RLU nu poate stabili un cadru clar de autorizare, fie terenurile pentru care se solicita construirea unor clădiri având funcțiuni sau caracteristici diferite de cele ale zonei. Ex: terenul este mai mic decât cel minim construibil, sau într-o zona de P+2E+M se solicita construirea unei clădiri P+4E.

În aceste cazuri, solicitantul trebuie sa inițieze un plan urbanistic de detaliu sau zonal care să fie aprobat de forurile competente. Pentru aceasta este nevoie ca PUD-ul sau PUZ-ul să primească, la rândul sau, o serie de avize, cum ar fi cele de amplasament (solicitate special pentru PUD sau PUZ și care nu țin loc și de avize pentru autorizație!) sau alte avize, cum ar fi cel de la Serviciul Circulație al PMB, Mediu, Comisia Monumentelor Istorice șamd.

Unele zone, cum ar fi zona L1c desemnata de Regulamentul Local de Urbanism al Bucureștiului, zona noua constituită, deși este desemnată pentru construirea de locuințe, în momentul realizării RLU nu s-au știut elemente importante cum ar fi tipurile de parcelări, străzile și accesele șamd, drept pentru care autorii RLU și consiliul general care l-a aprobat au considerat necesar ca în aceste cazuri sa se realizeze în prealabil PUZ-uri.

Doar după aprobarea PUD sau PUZ în ședința consiliului local se poate continua procedura de obținere a autorizației de construire.