Ce trebuie să știi despre consolidare, modernizare, etajare, restaurare sau extindere

Procesul de consolidare al unei construcții

Găsiți mai jos o descriere cât mai corectă a întregului proces necesar consolidării, modernizării, etajării, restaurării sau extinderii unei construcții. Din păcate, nu întotdeauna astfel de proiecte sunt tratate cu suficientă atenție și clădiri valoroase sau cu un mare potențial sunt distruse de intervențiile neavenite.

Consolidarea este un demers delicat, deoarece lucrările trebuie proiectate și executate de persoane bine pregătite, cu experiență în acest domeniu. Un șantier de consolidare seamănă prea puțin cu unul pentru construcția unei case, de exemplu.

I. RELEVARE și INVESTIGARE

Pentru o consolidare trebuie să cunoaștem clădirea cât mai bine posibil

1.Releveu de arhitectură:

Măsurători cu ruleta laser ale clădirii: Planuri, secțiuni, fațade (lungime, lățime, înălțime), determinarea grosimii pereților. + Releveu fotografic

2. Releveu de avarii:

Se identifică existența și tipurile avariilor existente, poziția lor în cadrul clădirii.

3. Studiu geotehnic

Studiu realizat prin sondarea solului din care rezultă calitățile portante ale acestuia.

4. Sondaje fundații:

Se determină tipul, adâncimea și alcătuirea fundațiilor.

5. Teste pe materialele de construcții:

Determinarea rezistenței unor cărămizilor, mortarului sau betonului armat. Sunt teste distructive și nedistructive.

6. Studiu umiditate:

Se determină condițiile favorabile apariției condensului prin compararea umidității relative a aerului, temperaturii și a umidității materialelor de construcții.

II. ANTEPROIECT și EXPERTIZĂ TEHNICĂ

Impuneri Urbanistice

Certificatul de Urbanism

Certificatul de Urbanism

  • Regimul de înălțime, retrageri și alinieri, impuneri funcționale și volumetrice.
  • Stabilește condițiile eliberării Autorizației de construire: lista avizelor, acordurilor, studiilor și documentelor ce trebuie atașate cererii înaintate primăriei.
Client și Arhitect

Client și Arhitect: Acum stabilim împreună ce intervenții vom face asupra construcției.

Unele consolidări pot fi un prilej extraordinar nu numai pentru asigurarea seismică, dar și pentru rezolvarea problemelor funcționale, estetice și aducerea la nivelul secolului 21 al utilizării sale.

Impuneri TehniceExpertiza Tehnică este întocmită de un Expert tehnic atestat

Expertiza Tehnică

  • Evaluează gradul de asigurare seismică a clădirii
  • Stabilește soluțiile tehnice de intervenție pentru asigurarea acestora.
  • Stabilește soluțiile tehnice necesare realizării modificărilor impuse de tema convenită de Client și Arhitect.

Ce este Anteproiectul

Este propunerea arhitectului, discutată cu beneficiarul (clientul) privind intervențiile asupra clădirii. Anteproiectul este discutat cu inginerul de structuri și respectă soluția de intervenție structurală a expertului tehnic.

Anteproiect

În faza de anteproiect putem explora variante și idei. Tatonăm astfel drumuri care altfel ar fi prea costisitoare

Proiectul tehnic se va întocmi în conformitate cu Anteproiectul. Acesta devine:

Tema de proiectare pentru proiectul tehnic

III. PROIECTUL TEHNIC

Echipa de proiectare

Echipa de proiectare este compusă din arhitect, inginerul de structuri și inginerii de instalații

Proiectele după care se vor realiza lucrările sunt întocmite de o echipă de proiectare. Echipa de proiectare este coordonată de arhitect, care, cel mai adesea, este șeful de proiect.

Proiectul tehnic se realizează având ca temă Anteproiectul și Expertiza Tehnică.

Pe lângă acestea, proiectul va trebui să respecte și normele și normativele în vigoare. De respectarea acestora se asigură verificatorii de proiecte atestați, în timp ce Expertul tehnic urmărește corectitudinea soluției de consolidare indicate în expertiză.

Verificarea Proiectului

Verificatorii de proiecte și expertul tehnic

Verificatorii de proiecte și Expertul tehnic verifică proiectele pentru exigențele de proiectare specifice.

Referatele de verificare constată corectitudinea proiectelor de arhitectură, rezistență și instalații

Proiectul tehnic de arhitectură

Proiectul de arhitectură

Proiectul tehnic de structură

Proiectul structurii de rezistență

Proiectele de instalații electrice, termice și sanitare

Proiectele de instalații

IV. OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI de CONSTRUIRE

Avize și Acorduri

Aviz Ministerul Culturii

Avizul Ministerului Culturii este necesar pentru intervențiile la clădirile monument istoric sau la cele aflate în zonele protejate, ori în zonele de protecție ale unor monumente istorice.

Acord Inspectoratul de Stat în Construcții

Acordul Inspectoratului de Stat în Construcții este solicitat întotdeauna pentru proiectele care presupun intervenții la clădirile existente.

Aviz de Mediu

Avizul  pentru Protecția Mediului este necesar pentru orice tip de lucrări.

Documentația tehnică pentru obținerea autorizației de construire

DTAC-ul se întocmește în acord cu legislația în vigoare și conține:
– Extrase din proiectele tehnice de arhitectură, rezistență și instalații
– Avize, acorduri, studii și alte documente solicitate prin Certificatul de Urbanism.

Cererea pentru emiterea autorizației de construire este semnată de proprietarul clădirii.

Autorizația de construire

Autorizația de construire

Primăria trebuie să elibereze autorizația de construire în 30 de zile. Deși cel mai adesea aceasta nu se întâmplă, nu se poate considera că aceasta este un accept tacit.

4-3-2

V. ORGANIZARE SELECȚIE DE OFERTĂ