Ce sunt proiectele de instalații pentru case și vile?

Proiectele de instalații electrice, termice și sanitareInstalațiile de alimentare cu apă rece și caldă, cea de evacuare a apelor uzate, instalațiile de încălzire, modul de preparare al apei calde și cele de alimentare cu gaze naturale reprezintă între 10 și 20% din costurile de construire ale unei case sau vile.

Pentru case, adesea instalațiile sunt realizate fără proiecte, direct de firmele specializate în execuție, sau cu o proiectare sumară realizată de aceștia.

Totuși, ținând cont de cuantumul destul de important pe care instalațiile îl reprezintă este indicat ca și acestea să fie executate în baza unor proiecte. Marele avantaj îl constituie faptul că se pot solicita oferte de execuție de la diverse firme, mai mult, că se poate „regla” costul final modificând în principal materialele folosite.

Ce tipuri de instalații sunt într-o casă sau vilă

Proiecte de instalații sanitare

Instalațiile sanitare le includ pe cele de alimentare cu apă rece și caldă menajeră pentru băi, bucătării, eventuale spații tehnice, cum ar fi spălătoriile, dar și modul în care acestea sunt evacuate (canalizare).

Proiectul de instalații de alimentare cu apă menajeră pornește de la căminul de branșament până la consumatori, iar cel de canalizare se oprește la căminul de canalizare. Pentru situațiile în care pe stradă nu sunt rețele edilitare, acestea conțin și puțul de apă, respectiv microstația de epurare a apelor uzate (fosele septice nu mai sunt admise).

Proiecte de instalații termice (încălzire/răcire)

Instalațiile de încălzire diferă odată după modul de preparare al agentului termic și combustibilii folosiți (gaze, combustibili solizi, electricitate, pompe de căldură etc), precum și după modul de încălzire al spațiilor (prin radiații termice, convexie, introducere de aer cald).

Există totuși soluții care se folosesc în mod uzual, cum ar fi centrala termică pe gaze + radiatoare sau încălzire în pardoseală.

Pentru rarele situații când locuința se branșează la rețeaua de termoficare a cartierului, proiectul pornește de la căminul de branșare.

Proiecte de instalații electrice

Instalațiile electrice se proiectează de la contoarul electric, instalația de la stâlp la acesta intrând în cea a branșamentului.

Pe lângă circuitele electrice ale rețelelor de 220 Volți, multe locuințe au și instalații de curenți slabi: televiziune, pază, internet.

Proiecte de instalații de alimentare cu gaze

Aceste instalații sunt realizate numai de firme strict autorizate în proiectarea și execuția instalațiilor de alimentare cu gaze naturale. Din acest motiv cel mai adesea proiectele nu sunt furnizate de proiectantul clădirii, ci chiar de cel care execută lucrarea. Și proiectele de gaze au două zone distincte: cea a casei, de la contoarul de gaze la consumatorii finali (de obicei doar 2-3: centrala termică, plita și cuptorul mașinii de gătit), precum și de la rețeaua stradală la contoar (branșament).

Alte tipuri de instalații

Alte tipuri de clădiri includ și instalații specifice:

  • instalații de avertizare în caz de incendiu
  • instalații de stingere a incendiilor
  • instalații de ventilare, condiționare a aerului, de evacuare de fum (desfumare)
  • instalații securitate, supraveghere video
  • etc

Ce conțin proiectele de instalații

Toate proiectele de instalații ale unei case trebuie să conțină:

  1. memorii tehnice, incluzând breviare de calcul ale consumurilor de apă, canalizare, curent electric.
  2. scheme ale instalațiilor (schemele coloanelor de instalații sanitare și termice, schema tabloului electric).
  3. planuri ale tuturor nivelurilor cu poziționarea obiectelor sanitare, echipamentelor, corpurilor de încălzire, centrală termică etc), corpuri de iluminat, precum și cu traseele țevilor, conductelor, circuitelor

Pentru obținerea autorizației de construire, în DTAC intră doar memoriile pe specialități și schemele instalațiilor menționate la punctul 2 de mai sus.

Află mai multe despre conținutul proiectelor de case și vile, precum și despre proiectele de arhitectură, rezistență și instalații!

Află despre fazele unui proiect: Anteproiect, DTAC, PT-DE, precum și despre prețurile proiectelor unicat și a proiectelor de case tip!