Prețuri Proiecte Case, 3 opțiuni de preț

3 Pachete de prețuri pentru proiecte de case și vile

Prețul ți-l faci singur, alegând unul dintre pachetele de proiectare pentru proiectele de case și vile. Față de proiectul tehnic obișnuit, conținând arhitectura, rezistența și instalațiile electrice, termice și sanitare, am creat un pachet simplificat, conținând numai proiectele de arhitectură și rezistență, precum și unul extins, în care am inclus mult mai multe detalii legate de amenajările interioare, pentru acele case și vile ale unor persoane mai pretențioase.

 

Prețuri Proiecte de Case și Vile (€/m²)

Proiecte de case și vile noi, unicat

Anteproiect Arhitectură

100000lei
 • planuri de arhitectură
 • aspect exterior

Preț Proiect Casă Trilitica Buget

1200/m²
 • Proiect de Arhitectură
 • Proiect Structura de Rezistență
 • + Urmărire lucrări în fazele determinante

Preț Proiect Casă Trilitica Avantaj

1800/m²
 • Proiect de Arhitectură
 • Proiect Structura de Rezistență
 • Proiecte Instalații Electrice, Termice și Sanitare
 • Liste Cantități de materiale + Organizare selecție de oferte
 • + Urmărire lucrări în fazele determinante

Preț Proiect Casă Trilitica Elite

2400/m²
 • Proiect de Arhitectură
 • Proiect Structura de Rezistență
 • Proiecte Instalații Electrice, Termice și Sanitare
 • Liste Cantități de materiale + Organizare selecție de oferte
 • Proiect de amenajări interioare
 • + Urmărire lucrări în fazele determinante

Onorarii suplimentare pentru intervenții la construcții existente  (€/m²)

Lucrări de consolidare, extindere, etajare, modernizare – locuințe unifamiliale

Tarifele de proiectare pentru lucrările de consolidare, extindere, etajare, modernizare sunt aceleași ca la proiectele de case noi. La acestea se adaugă onorarii suplimentare pentru următoarele servicii:

 1. Releveu de arhitectură (măsurarea la fața locului a clădirii existente și transpunerea grafică: planuri, fațade, secțiuni).
 2. Expertize tehnice pentru consolidare, etajare, extindere, modernizare a unor locuințe existente. În acest scop sunt necesare și anumite investigații:  dezvelirea fundațiilor prin sondaje punctuale și un studiu geotehnic.  Atunci când este posibil, sunt indicate și anumite sondaje, cum ar fi desfaceri punctuale ale planșeelor din lemn, plafoane false etc.

Alipire la calcan

Pentru alipirea la calcan este necesară realizarea unei expertize tehnice de către un expert tehnic atestat. Pentru expertiza tehnică sunt necesare un studiu geotehnic și o serie de sondaje la fundațiile calcanului.

Demolare

Pentru demolarea construcțiilor existente este necesară întocmirea DTAD – Documentația tehnică pentru Autorizația de Demolare. Aceasta constă într-un releveu al construcției existente și o expertiză tehncă pentru demolare.

Releveu de Arhitectură (clădiri existente)

200/m²
 • măsurători ale clădirii existente
 • planuri, fațade, secțiuni

Expertiză Tehnică pt. Consolidare

400/m²
 • Raport de Expertiză Tehnică
 • Stabilirea soluțiilor de intervenție
 • Vizarea de către expertul tehnic a proiectului de specialitate

Expertiză Tehnică Alipire la Calcan

30000
 • Raport de Expertiză Tehnică
 • Stabilirea soluțiilor de intervenție
 • Vizarea de către expertul tehnic a proiectului de specialitate

Expertiză Tehnică Demolare Construcții Existente

20000
 • sau 2.00 €/m² pentru clădiri mai mari de 100m²

Alte tarife

Vă prezentăm și costurile orientative pentru alte servicii care sunt subcontractate de noi:

 • Prelevare eșantioane și teste distructive pe materiale de construcții (3 cărămizi + mortar) necesare realizării expertizelor tehnice pentru construcțiile existente care se consolidează, extind, etajează/mansardează, sau se modernizează.
 • Studiu geotehnic cu dezvelire de fundații pentru intervențiile la clădirile existente, sau alipirea la calcan.
 • Obținere de avize 

Teste distructive pe materiale de construcții

180000 ∗lei
 • Extragere 3 cărămizi + mortar
 • Teste distructive de laborator

Studiu geotehnic + sondaje fundații

40000 ∗
 • Foraj și studiu geotehnic
 • Dezvelire și investigații fundații

Obținere Avize

20000 ∗lei/aviz
 • Nu include eventuale taxe și tarife ale avizatorilor

Conținut proiecte case

Termeni folosiți în această ofertă de proiectare:

Anteproiect – Schițele care se întocmesc inițial și care pot fi modificate de câte ori este nevoie pentru a ajunge la rezultatul dorit. Se mai numește design preliminar, sau conceptul proiectului. Practic este un proiect al viitorului proiect de casă.

DTAC – Documentația pentru obținerea autorizației de construire. Este vorba despre partea tehnică a dosarului care se depune la primărie pentru obținerea Autorizației de construire.

PT – Proiect Tehnic – Documentația tehnică după care se execută lucrările de construcții pentru viitoarea ta casă sau vilă. Foarte importante sunt proiectele de arhitectură și de rezistență. Proiectul tehnic conține planuri, secțiuni, fațade, detalii, extrase de armare, absolut tot ceea ce este necesar pentru ca în șantier, constructorul să știe ce și cum trebuie executat.

Află mai multe despre conținutul proiectelor de case și vile, precum și despre proiectele de arhitectură, rezistență și instalații!

Află despre fazele unui proiect: Anteproiect, DTAC, PT-DE, precum și despre prețurile proiectelor unicat și a proiectelor de case tip!