Procesul de Proiectare al unei case

Proiecte Case - Procesul de proiectare

Proiectele de case sunt rezultatul unui proces de proiectare în care sunt incluși:

 1. Clientul, cu familia sa, împreună cu dorințele și aspirațiile lor, status social și perspective de viitor, psihologie și buget.
 2. Arhitectul,cu echipă de proiectare (inginerul de structuri, inginerii de instalații) cu înțelegerea, creativitatea, experiența și pregătirea lor tehnică.
 3. Societatea prin regulamentul de urbanism, dar și prin modă și situație economică,
 4. Terenul de construit, prin mărime, formă, orientare, vecinătăți, echipare edilitară șamd.

Succesul unei asemenea încercări nu poate fi asigurat decât prin parcurgerea unor pași meticuloși, adesea necunoscuți, majoritatea împreună cu arhitectul Dvs.:

Proiectul unei case  începe întotdeauna de la sit (teren) și de la programul convenit între client și arhitect.

Ce înseamnă programarea proiectului? După cum o casa este cadrul în care viața de familie a clientului se desfășoară, programul este proiecția în viitor a acestui fapt.

Programarea se realizează odată cu începerea căutării unui teren adecvat, indiferent dacă este un proces conștient sau nu. Atunci când terenul este deja ales sau este deja proprietatea clientului, se desfășoară în perioada de anteproiect, din nou, indiferent dacă este un proces conștientizat sau nu.

În perioada anteproiectului de arhitectură, programarea devine tot mai evidenta și are loc chiar dacă incomplet și atunci când ea este ignorată.

Programarea se concretizează în date funcționale:

 • tipuri de spatii, importanța lor, legăturile dintre ele,
 • evoluția familiei în timp
 • număr și tipuri de camere, suprafețe, dar și orientări, deschideri
 • costuri, atât de execuție, cât și de întreținere

Programul proiectului este tema de proiectare a anteproiectului de arhitectură. Programul nu rămâne neschimbat de la început până la sfârșitul procesului de proiectare. De-a lungul procesului, programul este corectat de continua ierarhizare a priorităților, de posibilitățile bugetului, dar și de evoluția viziunii clientului și a arhitectului asupra viitoarei case.

Anteproiectul se finalizează cu un set de planuri ale casei, cu definitivarea aspectului exterior, precum și cu alegerea structurii de rezistență cea mai potrivita pentru proiect. Anteproiectul se bazează pe desene succesive realizate de arhitect: planuri peste planuri, schițe, perspective. Toate folosesc în dialogul dintre cei doi decidenți: clientul și arhitectul.

Anteproiectul este dialogul prin desen dintre client și arhitect

Odată ce dorințele expuse de client încep să prindă forma unor planuri, devin evidente mai multe tendințe:

 • Forțarea bugetului: Înainte de proiect, fiecare visează casa perfectă. Aceasta aduna tot mai multe spatii, camere, funcțiuni pe care casele arareori le au pe toate.
 • Ierarhizarea priorităților. Odată ce sunt „puse pe hârtie” primele idei își arată adevărata fata. Acolo unde exista disproporții intre dorințe, ele încep să se vadă.
 • Descifrarea modelelor mintale. Uneori, anumite soluții corecte par sa nu fie pe placul clientului. Oamenii au tendința de a înmagazina imagini și de a crea modele ideale ale unor spatii, obiecte sau idei. Anteproiectul de obicei le găsește. Ele apar uneori ca simple necesități ca „bucătăria trebuie sa fie în dreapta”,

Anteproiectul folosește desenele care sunt modificate mereu pentru a forma încet dar sigur casa dorita de client, respectând în același timp impunerile urbanistice, cele de calitate, servituțile date de teren și așa mai departe.

Sunt cazuri în care multe decizii sunt relativ ușor de luat fiind impuse de teren, de exemplu. O parcela mai îngusta elimină din start anumite soluții și obligă pur și simplu la altele. Intervențiile asupra clădirilor existente au întotdeauna impuneri date de expertiza tehnica. Uneori astfel de determinări sunt mai complexe, cum ar fi un anumit peisaj, posibilitățile de a expune clădirea la soare șamd.

Anteproiectul este tema de proiectare pentru proiectul tehnic al casei, pentru toate specialitatile: arhitectura, rezistenta, instalații

Anteproiectul crează astfel datele viitorului proiect de casa: planurile, volumul exterior, fațadele, rezolvând problemele impuse de regulament, tehnice sau de buget, creând întotdeauna o casa neașteptată, care reprezintă felul în care arhitectul a reușit să ilustreze dorințele clientului.

Dacă rezultatul nu este unul satisfăcător, anteproiectul trebuie continuat. Nu exista practic nici un motiv pentru care acesta sa nu ajungă să fie exact ceea ce clientul își dorește, dar și un proiect cu care arhitectul să se poată mândri.

.

Procesul de Avizare și Autorizare este relativ simplu în ciuda faptului ca este perceput de multa lume ca fiind greoi și iritant:

 1. Certificatul de Urbanism
 2. Avize si Acorduri
 3. Autorizatia de Construire

În Ghidul Construcțiilor am făcut o secțiune aparte a cărei rol este acela de a explica în ce constă procesul de autorizare în construcții, cu accent pe proiectele de case și vile.

Arhitectul și colectivul de proiectare compus din arhitecți și ingineri proiectanți au rolul de a întocmi documentațiile tehnice în baza cărora atât certificatul de urbanism, cât și avizele și autorizația de construire sunt eliberate.

Documentația pentru obținerea autorizației de construire (DTAC) este un extras din proiectul tehnic al casei, secțiuni diferite din proiectul de arhitecturăproiectul de rezistență și proiectele de instalații intrând în aceasta documentație.

Proiectul Tehnic cuprinde Proiectul de Arhitectură, Proiectul de Rezistență, Proiectele de Instalații.

Proiectele tehnice sunt destinate punerii în operă a casei, ele trebuie să poată fi folosite de constructori pentru a putea realiza tot ceea ce presupune casa: structura, finisaje, instalații.

Proiectele sunt folosite pe șantier de echipe diferite de constructori.

Proiectul Tehnic include toate piesele scrise și desenate după care viitoarea casă va fi construită: memorii tehnice, liste de cantități de materiale, planuri, fațade, secțiuni, detalii, planuri de cofraj și de armare, extrase de armare, scheme ale instalațiilor electrice, termice și sanitare, planurile pe fiecare nivel al acestor instalații.

Pentru Pachetele de Proiectare Trilitica Avantaj și Trilitica Elite asigurăm și procedurile pentru selecția constructorului:

 • Postam pe site-ul nostru de Licitații în Construcții proiectul de casă, in format PDF, incluzând piesele scrise și desenate, precum și listele de cantități.
 • Invitam în numele Dvs. mai multi constructori, fie aleși de Dvs., fie recomandați de noi.
 • Răspundem întrebărilor tehnice puse de constructori.
 • Analizăm împreună cu clientul ofertele de execuție primite. Ofertele pentru lucrările de construcții pot să fie stufoase și greu de urmărit și comparat.

Singurul mod avantajos în care selecția constructorului se poate face este analizând oferta de execuție pentru toate cantitățile de lucrări pe care o casa le presupune: săpături, turnări de beton, cantități de armaturi, cantități de zidării, tencuieli, vopsitorii, șape, izolații șamd.

Orice alt tip de oferta (la mp) este o cale simplă de a pierde bani și de a risca foarte multe neplăceri în timpul execuției.

Odată ce proiectul de casă a fost finalizat, autorizația de construire eliberată și constructorul selectat, rolul proiectantului nu se încheie.

Asistența tehnică în execuție

Proiectul de casă conține o listă cu fazele determinante. Fazele determinante sunt cele în care noi considerăm absolut necesar ca anumite lucrări să fie verificate de personalul nostru: turnarea fundației, turnarea stâlpilor, turnarea planșeelor etc.

Asistența la fazele determinante este nu numai obligația, ci și dreptul proiectantului și are rolul de a asigura beneficiarul de calitatea lucrărilor. Împreuna cu restul proceselor verbale care sunt întocmite pe șantier între Beneficiar (prin Dirigintele de Șantier) și Constructor, fazele determinate devin piese absolut obligatorii pentru asigurarea calității în construcții. La finalul lucrării, prin lege, proiectantul trebuie sa înainteze beneficiarului un referat privind calitatea lucrărilor executate și conformitatea lor cu proiectul. Înafara de asistența la fazele determinante, noi asiguram asistența și pentru eventualele erori de proiectare, necorelări, lipsa unor eventuale detalii în proiectele de arhitectură, rezistență și instalații.

Separat de asistenta gratuită descrisă mai sus, asiguram și asistența la cererea fie a beneficiarului, fie a constructorului, pentru a asigura soluții și rezolvări pentru eventuale erori de execuție, recomandări privind tehnologia de execuție șamd.